Nieuwsbrief: Het wordt tijd voor een minister van Ruimte

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt.

Rijksadviseurs pleiten voor minister van Ruimte

Er is een minister van Ruimte nodig om de grote opgaven waar Nederland voor staat in goede banen te leiden. Een nieuwe bewindspersoon met een eigen mandaat en budget. Dat schrijft het College van Rijksadviseurs in het advies ‘Een Minister van Ruimte’, dat vandaag is gepubliceerd. Het College pleit voor een volwaardig ministerie, dat als verbindend departement strategie aan uitvoeringskracht koppelt in nauwe samenwerking met andere beleidsdepartementen en de uitvoeringsorganisaties

Lees het advies online.

Magazine 5: Panorama in de Praktijk

Vandaag verschijnt het vijfde online magazine van Panorama Nederland in de Praktijk. Hierin ruim aandacht voor het advies van het College voor een minister van Ruimte. Ook leest u hierin de hoogtepunten van de Panorama4daagse, een gesprek met Directeur-Generaal Annet Bertram van het Rijksvastgoedbedrijf over hoe Rijksvastgoed kan worden ingezet om maatschappelijke doelen dichterbij te brengen, en een beschouwing van journalist Merel Pit over het platform Here-comes-the-sun.   

Lees magazine #5. 

Uitnodiging: afscheid Berno Strootman en Daan Zandbelt

Daan Zandbelt en Berno Strootman nemen in december afscheid als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om op 15 december 2020 de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van Daan Zandbelt en Berno Strootman online bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst blikken we met hen terug op de afgelopen vier jaar en kijken we vooruit met hun opvolgers: Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis.

Meer informatie over de online bijeenkomst vindt u online.