Advies Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Advies van het CRa aan het Ministerie van IenM over de te verschijnen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.