Advies Natuurambitie Grote wateren

Het College van Rijksadviseurs heeft op 30 juli 2013 met een advies gereageerd op de vraag van Directeur Generaal A. Burger van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) over de Natuurambitie Grote wateren.