Advies Naar een Nationaal Atelier Wind

Met een advies over de oprichting van een Nationaal Atelier Wind heeft de Rijksadviseur voor Landschap en Water op 6 augustus 2013 gereageerd op een verzoek van de Minister H. Kamp van Economische Zaken (EZ) over het samenbrengen van de ambities op het gebied van windenergie op zee en op land.