Advies RRAAM

Het College van Rijksadviseurs heeft op 11 september 2013 een reactie op de ontwerp-Rijkstructuurvisie uitgebracht over het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Dit advies is een vervolg op hun advies van eind 2012 op de consultatienotitie. Het CRA formuleert in haar reactie ook een aantal aandachtspunten voor het vervolg van RRAAM.