Advies Kwaliteitskader Ijsselmeergebied

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) heeft de Rijksadviseur voor Landschap en Water in 2013 gevraagd een visie te ontwikkelen op de samenhang tussen ingrepen in het waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen op het niveau van het hele IJsselmeergebied. Het DPIJ is onderdeel van het nationale Deltaprogramma, dat er voor moet zorgen dat Nederland in de toekomst beschermd blijft tegen hoog water en dat er voldoende zoetwater voorradig is.

Rapport Kwaliteitskader Ijsselmeergebied

Het CRa heeft Strootman Landschapsarchitecten gevraagd naar aanleiding hiervan een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied op te stellen. Het Kwaliteitskader helpt de mogelijke samenhang tussen de ingrepen in het waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteit van de (beoogde) ontwikkelingen in dit gebied scherp(er) te krijgen. Het benoemt kansen om het Deltaprogramma als momentum beter te benutten en de topografische en historische kenmerken van het IJsselmeer sterker tot expressie brengen. De insteek is op zoek te gaan naar plekken waar winst in ruimtelijke kwaliteit te behalen is, door de zoetwater- en veiligheidsopgaven en lokale en regionale plannen en ambities in regionale samenhang te bezien.

Ga direct naar het rapport 'Kwaliteitskader IJsselmeergebied'.

Bij het Kwaliteitskader Ijsselmeergebied levert het CRa-advies aan DPIJ op regie van de uitvoering ervan. Het College van Rijksadviseurs gaat o.a. in op de manier waarop ruimtelijke kwaliteit en de karakteristieken van het onderliggende landschap de regionale samenhang kan versterken.