Nederland Fietsland

Op 20 november heeft Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, het eerste exemplaar van het advies NL Fietsland aangeboden aan Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Hij deed dat op het jaarlijkse Nationale Fietscongres in Zwolle, waar Rients Dijkstra de key note-speech verzorgde.

NL Fietsland is een onderzoek naar de bijdrage die de fiets, als onderdeel van een multimodaal netwerk, kan leveren aan de Rijksdoelstellingen zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Uit dit onderzoek blijkt dat de bijdrage van de fiets aan een concurrerend, bereikbaar en leefbaar Nederland niet alleen positief, maar ook kostenefficiƫnt is. Door op een hoger schaalniveau in te zetten op fietsnetwerken kunnen grote investeringen in (snel)weginfrastructuur worden bespaard. NL Fietsland laat zien dat de fiets een katalysator is voor concurrerende, leefbare en gezonde steden en dorpen en daarmee de sleutel in de transitie naar duurzame mobiliteit en verstedelijking.

Ook blijkt dat Nederland rechts en links wordt ingehaald als het gaat om innovatie op het gebied van fiets en stad. Er is kortom veel ruimte voor verbetering. Met Fietsland pleit de Rijksadviseur daarom voor een hernieuwde Rijksbetrokkenheid. In het advies zijn de twaalf belangrijkste argumenten voor dit pleidooi op een rij gezet en worden concrete aanbevelingen gedaan voor beleid. Ook partners zoals de Fietsersbond en een groot aantal gemeenten ondersteunen dit pleidooi.

Het onderzoek is uitgevoerd door Artgineering in opdracht van het College van Rijksadviseurs. Het pleidooi en de beleidsaanbevelingen zijn opgesteld in samenwerking met betrokkenen van Rijk, Regio, kennisinstellingen, adviesbureaus en belangenorganisaties.