Advies Rijksvastgoed in beweging

In het gevraagde advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ aan minister Blok (BZK) van Wonen en Rijksdienst, stelt het College van Rijksadviseurs dat de minister de afstootopgave vanuit een publieke verantwoordelijkheid en in nauwe samenwerking met lokale partijen zou moeten vormgeven.