Waard of niet? Essay over omgevingskwaliteit

In de aanloop naar een advies aan I en M over het operationaliseren van omgevingskwaliteit vroeg het CRa aan Peter Paul Witsen om te reflecteren op het begrip ruimtelijke kwaliteit en mate waarin overheidssturing daarbij noodzakelijk is. In het essay Waard of niet? komt de auteur met vijf aanbevelingen.

Download hier het essay Waard of niet?