OV Knooppunten en hun omgeving - Advies voor een integrale knooppuntenstrategie

De publicatie OV Knooppunten en hun omgeving – Advies voor een integrale knooppuntenstrategie werd door rijksadviseur Rients Dijkstra en projectleider Mike Emmerik gemaakt in samenwerking met de Vereniging Deltametropool. De publicatie vormt het advies van het College van Rijksadviseurs over de mogelijkheden voor een integrale knooppuntstrategie en de bijdrage die het Rijk daaraan kan leveren.

Het advies is gevraagd door Peter Heij, DG Ruimte en Water van het Ministerie van I en M.

Download hier het advies.