CRa-advies Bevordering vermaatschappelijking EZ beleidsthema’s

Op de adviesvraag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de vermaatschappelijking van EZ-thema’s met een ruimtelijke implicatie adviseert het CRa het instellen van een Atelier Groene Groei. Hierin kan vanuit RVO de samenwerking met rijks- en regionale partijen worden georganiseerd en kan de ruimtelijke doorwerking van het EZ-beleid worden begeleid.

Lees hier het gehele advies: CRa-advies Bevordering vermaatschappelijking EZ beleidsthema’s.