Van binnen naar buiten; Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten

In dit rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW en het Atelier Rijksbouwmeester, wordt een pleidooi gehouden om de wettelijke titelbescherming van interieurarchitecten overeind te houden.