Essay: De emancipatie van de periferie

Op 1 november tijdens het Rijksbouwmeestercongres The Good,The Bad en The Ugly in Scheveningen presenteerde Floris Alkemade zijn essay De emancipatie van de periferie. In dit essay ageert de Rijksbouwmeester tegen de focus van planners op de stadscentra en pleit hij voor het benutten van de dynamiek en ruimte die de periferie biedt. Juist hier is de ruimte voor het experiment en voor innovaties als het gaat om de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie. "De periferie zal hier een voortrekkersrol moeten nemen”, aldus Floris Alkemade.

Het essay is voorzien van door het Atelier Rijksbouwmeester ontwikkeld kaartmateriaal.