Advies over de titelbescherming van interieurarchitecten

Het is niet raadzaam de titelbescherming van interieurarchitecten af te schaffen. Tot die conclusie komt het College van Rijksadviseurs (CRa) in een advies dat is uitgebracht aan de minsisters van EZ, OCW en BZ. Aanleiding voor het advies is het Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen, dat de minister van Economische Zaken in 2015 aan de Tweede Kamer aanbood.  In het Actieplan werd de vraag gesteld of de titelbescherming van interieurarchitecten “nog passend is”.