Brief aan OCW over subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024.

Het College van Rijkadviseurs heeft in een brief aan het ministerie van OCW gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur over de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024. De aanleding voor deze brief betreft het advies om de aanvraag van Architectuur Lokaal af te wijzen.