Brief aan minister De Jonge over PBL Ruimtelijke Verkenning 2023

In een brief aan minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onderstreept het College van Rijksadviseurs een aantal punten uit de Ruimtelijke Verkenning 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze punten zijn van groot belang voor de nieuwe Nota Ruimte.