Aanbevelingen n.a.v. Gebiedsverkenning Cluster Schaarsbergen

Het College van Rijksadviseurs is door het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie gevraagd te adviseren in het proces van de gebiedsverkenning cluster Schaarsbergen. Er wordt toegewerkt naar een keuze uit zes mogelijke (nieuwbouw) locaties voor de concentratie van Defensie bij Schaarsbergen. Al in maart 2022 is het CRa op werkbezoek geweest en heeft het college geadviseerd de opgave voor de revitalisering van het cluster in breder verband te beschouwen. Daarmee wordt de relatie met de landelijke opgave voor het defensievastgoed en de regionale ruimtelijke vraagstukken (in en om de Veluwe als landschappelijke eenheid van nationaal belang) bedoeld.

In februari 2023 is het CRa opnieuw benaderd om inhoudelijk te adviseren over de zes voorliggende varianten. In bijgevoegd advies doet het CRa een aantal aanbevelingen voor dit proces.