Brief met aanbevelingen inzet rijkseigendommen in verstedelijkings-strategieën

Het ministerie van BZK/VRO heeft aan het Rijksvastgoedbedrijf via de beleidsbrief de vraag gesteld een bijdrage te leveren aan verschillende ruimtelijke opgaven (o.a. de woningbouwopgave). Hierbij gaat het om de centrale vraag hoe we rijkseigendommen, zowel vastgoed als gronden, beter kunnen inzetten in de zeven regionale verstedelijkingsstrategieën in Nederland. BZK/VRO wil de uitvoeringskracht van het RVB en de collega uitvoerende diensten nadrukkelijker inzetten voor maatschappelijke meerwaarde. Het CRa vindt dat een positieve ontwikkeling en werkt daar graag aan mee. In een brief aan de directie Portefeuillemanagement en Portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf, doet het CRa een aantal aanbevelingen, gebaseerd op jarenlange ervaring in advisering op het gebied van verstedelijking, gebundeld in een aantal recente publicaties.