Reactie CRa op Kamerbrief duurzame verstedelijking Min VRO

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 oktober jl. gaat de minister van BZK in op de conclusies van drie onderzoeken naar de Ladder voor duurzame verstedelijking en naar het potentieel van bouwen aan de randen van steden en dorpen. Een en ander noopt het College van Rijksadviseurs de minister van een reactie te voorzien. Het College onderschrijft dat er forse maatregelen nodig zijn om de woningbouwproductie in Nederland vlot te trekken, maar betwijfelt of het helpt om plannen met minder dan 50 woningen vrij te stellen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En gaat hierover graag in gesprek met de minister.