Advies Knooppunten - Verstandig verdichten

In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uiten het College van Rijksadviseurs (CRa) en Bureau Spoorbouwmeester (BSbm) hun zorgen over de sterke focus op verdichting en vastgoedontwikkeling rondom met name de hoogstedelijke knooppunten die nu gepland en ontwikkeld worden. 

Terwijl zij het toejuichen dat knooppuntontwikkeling een prominente plek heeft gekregen in het ruimtelijk beleid, zijn zij van mening dat met de huidige plannen de kwaliteit van de leefomgeving onder druk komt te staan. Maximaal stapelen en verknopen is vaak complex, beperkt toekomstvast, onvoldoende duurzaam en bovendien kostbaar en daarmee niet inclusief. Bovendien worden de mondiale duurzaamheidsdoelen nog onvoldoende meegenomen in de verdichtingsopgaven rond stations.