Dichter bij elkaar - Position Paper rondetafelgesprek Tweede Kamer demografische ontwikkelingen

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis spreekt op 25 juni 2024 tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding is het Rapport van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050.

In dit position paper focust het CRa op twee onderwerpen die raken aan de kern van het samen-leven: hoe wonen we en waar werken we. Dit zijn bij uitstek ook ruimtelijke thema’s, die in samenhang en met de blik op de lange termijn beschouwd moeten worden.