Visie op landschap - In gesprek met Berno Strootman

Het Nederlands landschap staat voor grote uitdagingen, die een aan- zienlijke, ruimtelijke impact zullen hebben. Om dat proces in goede banen te leiden en de ruimtelijke kwaliteit te bewaken, is visie nodig. Het College van Rijksadviseurs (CRa) ondersteunt het Rijk daarbij. Tot 2020 maakt Berno Strootman, als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefo- mgeving, deel uit van dit College. Als landschapsarchitect heeft hij zich veelvuldig bezig gehouden met het ontwerpen aan diverse cultuurland- schappen in Nederland. Als Rijksadviseur wordt er van hem verwacht met een ruimtelijke, ontwerpende blik te adviseren over de actuele uit- dagingen voor het landschap. We gingen met hem in gesprek over deze uitdagingen en zijn rol daarin als Rijksadviseur.

Download hieronder het volledige artikel.