LOG Boek: onderzoek naar LandbouwOntwikkelingsGebieden

Het LOG Boek, over LandbouwOntwikkelingsGebieden, is een verkennend onderzoek naar alle 136 LOG's in Zuid en Oost Nederland, in opdracht van Yttje Feddes, Rijksadviseur Landschap. De gebieden zijn bekeken en gedocumenteerd door een team landschapsarchitecten van bureau LOLA en de Dienst Landelijk Gebied. De vraag daarbij was in beeld te brengen om wat voor landschappen het gaat en wat er al zichtbaar is van de voorgenomen concentratie van intensieve veebedrijven.1