Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de 40 aandachtswijken

Op 27 april presenteerde Wim Eggenkamp, Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, de publicatie “Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken’. De Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, lid van het College van Rijksadviseurs, brengt daarin verslag uit van zijn rondgang langs de veertig aandachtswijken.

De veertig wijken zijn benoemd in 2007 door de toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI), Ella Vogelaar. In de Visie Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (VARO) uit 2008, is de intentie uitgesproken een inspanning te leveren van rijkswege, om in ruimtelijk opzicht aan de wijken een bijdrage te leveren.

De Rijksadviseur Cultureel Erfgoed heeft in dit kader tussen oktober 2008 en juli 2010 alle wijken bezocht. Tijdens dit arbeidsintensieve en tegelijk inspirerende proces heeft hij de samenwerking gezocht met de uitvoerders van de wijkaanpak, waaronder medewerkers van gemeenten, corporaties en bewoners. Behalve verslaglegging van deze bezoeken, benoemt de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed ook de overeenkomsten in omgang met cultuurhistorie in het boek. In de aanbevelingen richt Wim Eggenkamp zich vooral tot de gemeenten. Zij verdienen de complimenten en aanmoediging voor de aanpak van hun wijken en kunnen met behulp van de voorbeelden in het boek inspiratie putten uit elkaars praktijken.