Toekomst beschermd gezicht?

Het middel van beschermd gezicht verbindt al vijftig jaar bescherming en ontwikkeling met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vele gemeenten koesteren het instrument. Hoe kan het geactualiseerd worden zodat het nog beter tot zijn recht kan komen in relatie tot het ruimtelijk beleid? Hoe kunnen monumentenbeleid en ruimtelijk beleid elkaar versterken?

Het College van Rijksadviseurs heeft samen met het Nationaal Restauratiefonds opdracht gegeven aan de afdeling RMIT van de faculteit Bouwkunde (TU Delft) onderzoek te doen naar verleden, heden en toekomst van gebiedsbescherming. Daaruit zijn drie essays voortgekomen, van Paul Meurs, Catherine Visser en Eric Luiten. Zij bieden met de essays een genuanceerd en verrassend beeld van de toepassing van de diverse beschermingsregimes op de drie onderscheiden werkvelden.

De essays worden gevolgd door een advies van de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed. Hij gaat daarbij in op het vitaliseren van het instrument van het beschermd stads- en dorpsgezicht, zodat het toegepast kan blijven worden. Voor iedereen met belangstelling voor de erfgoedwereld kan deze bundel tot reflectie en inspiratie dienen.