Publicatie Met de stroom mee

De publicatie 'Met de stroom mee' gaat over de landschappelijke betekenis bij projecten die als onderwerp de Nadere Uitwerking van het RivierenGebied (NURG) hebben. De publicatie is een initiatief van de Rijksadviseur voor Landschap Yttje Feddes, i.s.m. de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

De publicatie bestaat uit een adviesbrief (1/4), een overzicht van alle NURG-projecten (2/4 en 3/4) en een kaart (4/4) van het rivierengebied.