Energielandschappen - een fotografische nulmeting

Met de publicatie 'Energielandschappen een fotografische nulmeting' heeft fotograaf Theo Baart in opdracht van het College van Rijksadviseurs de huidige stand van de transitie naar duurzame energie blootgelegd.

Energielandschappen toont begin van energietransitie

De publicatie met foto's van Theo Baart is op het symposium "Ruimte voor duurzame energie in 2050" op 9 juli in het auditorium van de Kunsthal in Rotterdam gepresenteerd aan Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord. Het CRa organiseerde het symposium "Ruimte voor duurzame energie in 2050" samen met NAi010 uitgevers, H+N+S Landschapsarchitecten en de afdeling Landschapsarchitectuur aan de TU Delft.

Theo Baart is door het CRA gevraagd deze 'fotografische nulmeting' van uitdrukkingsvormen van duurzame energie juist in 2014 vast te leggen omdat we aan de vooravond van de grootschalige energietransitie staan. Het ruimtegebruik van diverse installaties voor het opwekken, transporteren, converteren en opslaan van energie, zullen in het landschap en de stad steeds beter zichtbaar worden.

In juli 2013 raadde het CRa het rijk in haar advies over energietransitie, de kwestie op basis van eigendom te benaderen, van de kleinste korrelgrootte (de camping, het landgoed) tot en met de grootste (het rijkswegennet, de grote wateren). In de publicatie 'Energielandschappen een fotografische nulmeting' komen al deze verschillende schaalniveaus tot uitdrukking.