Quickscan Limes

Met het oog op de in voorbereiding zijnde UNESCO-nominatie adviseert het College van Rijksadviseurs (CRa) de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) over de wijze waarop de Limes bovengronds tot expressie moet komen. In het bijzonder let het CRa op de balans tussen eenheid én verscheidenheid, tegen de achtergrond van zijn Uitzonderlijke en Universele Waarden.

De Nederlandse Limes Samenwerking bewandelt nu twee paden: publieksbereik en de voorbereiding van het UNESCO-nominatiedossier. Is het Limes-dossier consistent? Om deze vraag te beantwoorden vroeg het CRa DaF-architecten (Catherine Visser) dit middels een Quickscan in beeld te brengen als grondslag voor het CRa-advies Romeinse Limes. Voor de Quickscan zijn interviews gedaan met een groot aantal betrokkenen. Hun zienswijze en betrokkenheid vormt de basis van het document.