Young Innovators: Stadslandbouwdoos

Titel: Stadslandbouwdoos
Programma: Young Innovators
Auteurs: Claire Oude Aarninkhof en Minke Mulder
Datum: maart – september 2014

‘Stadslandbouwdoos’ is een verdieping van ‘Croproad Park’ (onderzoek & ontwerp naar mogelijkheden voor een productief stedelijk landschap, door groente- en fruitteelt toe te voegen aan het stedelijk weefsel om steden meer veerkracht en ruimtelijke kwaliteit te geven; Archiprix 2009). Het graaft verder naar een aantal belangrijke vragen die voedselproductie in de stad oproept bij het CRA, met als hoofdvraag “Hoe kan stadslandbouw (groente- en fruitproductie) zelfvoorzienend werken binnen een stad, waarbij dit tevens een meerwaarde genereert voor de kwaliteit van de stad en haar inwoners?”. Deze vraag wordt beantwoordt door verschillende aspecten uit te diepen: Waarom rijpt stadslandbouw niet? / Hoe kan er verdiend worden met stadslandbouw? / Het productie – potentieel van de zelfvoorzienende stad / Wat levert stadslandbouw eigenlijk op? / Hoe bouwen we een productief stedelijk landschap?

Deze vragen zijn kwantitatief onderzocht (inclusief MKBA berekening), om een gevoel voor maat, schaal en urgentie vorm te geven, en vertaald in een uitgebreide doos met bouwstenen voor elke gemeente of initiatiefnemer die bezig is met het thema stadslandbouw.

Stadslandbouwdoos
Stadslandbouwdoos