Young Innovators: Voedselmetropool

De Voedselmetropool, gekoppeld aan het werkthema “Nieuwe Cultuurlandschappen”.
Peter Leeuw.

De vraag vanuit het College van Rijksadviseurs was om inzicht te geven in de mogelijkheden en de capaciteit ten aanzien van de lokale voedselproductie voor een zelfvoorzienende voedselmetropool. De voedselmetropool is hier de Deltametropool bestaande uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht met een verwacht aantal van 8 miljoen mensen in 2025.

Na aftrek van de bebouwing, duinen en natuurgebieden, binnenwater en infrastructuur blijft er een landbouwareaal over dat goed is voor ruim 50% van het land. Dit landbouwareaal bestaat voor een grootste deel uit grasland (33,6%), uit tuinkassen voor groenten, fruit en sierteelt, uit akkerbouwland voornamelijk voor de productie van groenten en aardappelen en uit boomgaarden voor appels, peren, pit- en steenvruchten. Om inzicht te krijgen in de zelfvoorzienende voedselmetropool is rekening gehouden met 6 productgroepen gebaseerd op de voedingsadviezen van het voedingscentrum: melkproducten, aardappelen, groenten, fruit, graan en tarwe, en vlees. Bij elke productiegroep is elke keer gekeken naar hoeveel ervan benodigd is op basis van dagelijkse aanbevolen hoeveelheden, hoeveel er daadwerkelijk geconsumeerd wordt en hoeveel er binnen de deltametropool geproduceerd wordt. Vervolgens zijn er drie scenario’s doorgerekend voor de mogelijkheid van een zelfvoorzienende deltametropool. In scenario 1 wordt de grootste producent en ruimtegebruiker de melkvee sector onder de loep genomen. Scenario 2 behandelt de eetgewoonten en scenario 3 onderzoekt de handel (export).

Voedselmetropool
Voedselmetropool