De toekomst van het achterwaterschap - Landschapsarchitectonische voorverkenning

LOLA landscape architects is auteur van de publicatie Dijken van Nederland. Het onderzoek naar dijken en kades dat ze voor dit boek hebben uitgevoerd vormde voor het CRa aanleiding om LOLA ontwerpend onderzoek te laten doen en alternatieven voor een kadeversterking te laten maken. De opdracht is tot stand gekomen in samenwerking met Waterschap Rivierenland. De landschapsarchitectonische voorverkenning is hieronder te downloaden.