Essay Floris Alkemade Friesch Dagblad

Meer dan de helft van de vluchtelingen en ontheemden in de wereld leeft in stedelijke gebieden, vaak in kwetsbare woonomstandigheden met schrijnend zichtbare ongelijkheid tussen groepen mensen. Als migratie niet zo zorgvuldig mogelijk wordt begeleid, opgevangen en gecoördineerd, kan migratie leiden tot snelle groei van informele en illegale huisvesting die de kloof tussen arm en rijk, tussen kansrijken en kansarmen snel breder en dieper zal maken. Met alle gevolgen van dien: sociale spanningen en risico’s, en gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen in de maatschappij. Tegelijkertijd moeten we onder ogen zien dat het best mogelijk is om nieuwkomers een waardig leven te bieden.

Download hieronder de volledige essay.