Interview Floris Alkemade NVMagazine

“Het is niet mijn ambitie om mijn ambtsperiode zonder kleerscheuren door te komen”, glimlacht Floris Alkemade. In het verlengde van zijn (neven)taak om op het snijvlak van architectuur, stedenbouw, samenleving en politiek adviezen te geven en discussies te initiëren, heeft de nieuwe Rijksbouwmeester zich voorgenomen om elk half jaar een ander actueel thema aan de orde te stellen. Te beginnen met de huisvesting van vluchtelingen. Dat in Nederland naar schatting 40 tot 50 miljoen vierkante meter vastgoed leeg staat, biedt daarbij volgens hem kansen om te experimenteren en te innoveren.

Download hieronder het volledige interview.