Tien stellingen over landschap en water als publieke zaken

In zijn afscheidsrede op 31 augustus poneerde voormalig Rijksadviseur Landschap en Water tien stellingen over landschap en water als publieke zaken.

Hierbij de integrale weergave van de stellingen plus een korte toelichting.