Hydrobiografie Schelde-estuarium

In opdracht van het CRa heeft Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers een hydrobiografisch beeld van het Schelde-estuarium geschetst. Het rivierlandschap bestrijkt zowel de Nederlandse zuidwestelijke delta als het westelijk deel van Vlaanderen. De hydrobiografie bestaat uit een reeks van 11 kaartbeelden van chronologische breukvlakken van 750 AD tot nu, die de ontwikkeling van de `stroom` in beeld brengt.

Verzamelde kennis

Bestaande inzichten en kennis zijn als het ware geobjectiveerd in een onderling vergelijkbare reeks van kaarten. De hydrobiografie is tot stand gekomen met inzet van experts van diverse Vlaamse en Nederlandse kennisinstellingen waaronder de Universiteit Antwerpen, het waterloopkundig Laboratorium Borgerhout, het Instituut voor Natuur en bosonderzoek (INBO), Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Stichting Levende Delta en de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC). Het CRa werkte bij de totstandkoming van de studie nauw samen met Deltares.