Young Innovators: Never Neverland door Iris Wijn

Een stad die ontstaat door verbeelding

Amsterdam groeit. Er is een snel stijgende vraag naar nieuwe woningen. Meer woningen betekent ook meer auto’s en een grotere druk op het leefklimaat van de stad. Waar in Amsterdam is er nog ruimte om te groeien?

Ringwegen verstoren in veel gevallen de verbinding tussen stadsdelen en hebben door hun geluidscontour een negatieve beïnvloeding van milieukwaliteit en gezondheid en veelal een waardeverminderend effect op de aangrenzende gronden. Dit terwijl de ruimte rondom de ring veel ruimte biedt voor stedelijke ontwikkeling.

Het ruimtereservoir: verschillende identiteiten
Het ruimtereservoir: verschillende identiteiten

Het ruimtereservoir

Wat kan er veranderen in het stedelijk weefsel bij een veranderend mobiliteitssysteem? Waar zit de winst, zowel in ruimtelijke, sociale, ecologische als economische zin, die ten goede kan komen aan de stad rondom en nabij de ringweg? Ruimtewinst kan ontstaan door de aanname dat er in de toekomst dichter op elkaar gereden kan worden, en auto’s minder geluid en vervuiling zullen produceren. Hierdoor verdwijnen de hinderzones en verandert de ruimtelijke relatie van de ring met de stad. Deze ontstane nieuwe stedelijke ruimte is het ruimtereservoir.

Inspelen op veranderingen

Never Neverland is een onderzoek naar een nieuwe leefomgeving waarin de stad binnen en buiten de ring van Amsterdam aaneen gehecht wordt. Het biedt een nieuwe zienswijze voor de Ring en laat zien wat de meerwaarde kan zijn als stad en infra goed op elkaar worden afgestemd. Never Neverland is een verbeelding van de ringzone die onverwacht is en het bestaande dogma van de stad binnen en buiten de ring bevraagd. Een stad die inspeelt op de mogelijke veranderingen van morgen zonder deze te limiteren tot één mogelijke visie: A city pushed from the ground by imagination which can only been found when looked for: Never Neverland. Oftewel: een stad die ontstaat door verbeelding. Bron: Peter Pan

Van achterkant naar voorkant

Never Neverland is een verkenning naar hoe die transformatie van de ring kan leiden tot integrale kwaliteitsverbetering van de stad. Doordat kapitaal niet meer ingezet hoeft te worden voor verbreding van wegen kan Rijkswaterstaat dit budget anders inzetten en een breder maatschappelijk doel dienen. De ringzone kan uiteindelijk transformeren van achterkant naar voorkant van de stad.

Dit project is in samenwerking met Steven Broekhof en Immanuel Fäustle tot stand gekomen.