Agenda 2017-2020

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020 van het College van Rijksadviseurs. Deze agenda formuleert de thema’s waarop het College van Rijksadviseurs het Rijk de komend jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.