Young Innovators: Next to Civilization - Lama Landscape Architects

Aan LAMA is gevraagd een vernieuwende visie te ontwikkelen voor de nu verouderde vrijetijdseconomie in Drenthe. In Next to Civilization wordt een nieuwe en eigentijdse identiteit voor de Provincie Drenthe geformuleerd door in te zetten op kansen die het unieke Drentse landschap biedt.

Doordat Drenthe lange tijd slecht toegankelijk was ontwikkelde de provincie zich minder snel dan de andere delen van Nederland. Deze "achterstand" is vandaag juist een kwaliteit van de provincie. Drenthe is rustiger, stiller en donkerder dan de rest van Nederland. Er is minder straling, de luchtkwaliteit is stukken beter en de grote grondwatervoorraad is van ongekende kwaliteit. Ook liggen er potenties als het gaat over het ontwikkelen van Europese topnatuur. Het Drentse landschap is zeer geschikt voor de hervestiging van de wolf.

De grootste groep verblijfsrecreanten die Drenthe op dit moment bezoekt komt vooral uit de noordelijke provincies en Duitsland, terwijl een veel grotere doelgroep in de naastgelegen verstedelijkte regio’s Randstad, Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied aanwezig is. Hier zit een bezoekerspotentieel van ca. 17 miljoen inwoners.

In de what-if scenario’s "Drentse Wildernis" en "Drentse Wellness" worden de kansen voor de regio, geënt op het typisch Drents landschap, verkend en verbeeld.

De Visie van LAMA is binnen het provinciehuis goed ontvangen. Het helpt als externen zeggen dat Drenthe niet te bescheiden moet zijn. Denk groot en houd het niet intern. Dit is typisch een verhaal dat met de Drentse gemeenten gedeeld moet worden ter inspiratie.

Next to Civilization- Lama Landscape Architects