Advies: kwaliteit van de kust

Het College van Rijksadviseurs biedt met het advies ‘kwaliteit van de kust’ toekomstgerichte handvatten voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in het kustgebied. In het advies benadrukt het College het nationaal belang van de kust en stelt tien kwaliteitsprincipes op als schot voor de boeg.