Verkenning monitoring landschap

Dit rapport beschrijft een advies voor een te ontwikkelen systeem voor de monitoring van het landschap in Nederland.  Dit onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen Environmental Research in gezamenlijke opdracht van het College van Rijksadviseurs, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL.