Dashboard Verstedelijking

Het College van Rijksadviseurs biedt met het Dashboard Verstedelijking inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft. Dit doen we op schaal van de regio en een generatie vooruit. Daarnaast is het Dashboard een instrument dat regio's kan helpen integrale afwegingen te maken in hun verstedelijkingsstrategie. 

Correctie
Na publicatie op 16 oktober 2018 is er een fout ontdekt in de teksten over het VENOM (het verkeersmodel dat is gebruikt bij indicatoren 7 en 11). Dit is in deze online versie gecorrigeerd.