Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015- 2017

Architectuur Lokaal heeft in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester onderzoek gedaan naar de beroepservaringsperiode. Hieruit blijkt dat de belangstelling voor de beroepservaringperiode - en daarmee voor de Architectentitel - groot is en de deelnemers zijn enthousiast.