Loket Knooppunten Rijkswijk

De gemeente Rijswijk heeft het College van Rijksadviseurs daarom benaderd om te helpen bij het opstellen een toekomstbeeld voor het stationsgebied, rekening houdend met de regionale context en toekomstige ontwikkeling in de mobiliteit en verstedelijking binnen de metropoolregio. Daarbij wordt zowel gekeken naar de positie van het station in het stedelijke- en vervoersnetwerk als de aansluiting van het station op haar directe omgeving. De uitkomsten van dit traject moet helpen om ingrepen in het stationsgebouw een context te geven en het functioneren van het gebied te bevorderen. Ontwerpbureau MUST is gevraagd het ontwerpend onderzoek uit te voeren om dit traject te ondersteunen.