Loket Knooppunten Tilburg Universiteit

Tilburg Universiteit is aangemeld bij het loket knooppunten met de vraag: hoe de campus en haar omliggende gebieden zich dusdanig kunnen ontwikkelen om optimaal te functioneren als een kennis- en innovatiemilieu. Vanuit dit toekomstbeeld kunnen vervolgens ingrepen worden benoemd om het gebied de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven en knelpunten op te lossen. Zo is het gewenst de aansluiting en ruimtelijke inpassingen van de route tussen station en campus te verbeteren en te verduidelijken. Ontwerpbureau FABRIC is gevraag om deze studie uit te voeren.