Guiding Principles Metro Mix

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op woensdag 3 april het advies Guiding Principles voor een metropolitane mix aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het rapport brengt het College van Rijksadviseurs advies uit aan het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) over het ontwikkelen van hoogstedelijke, gemengde gebieden.