Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij

In het advies 'Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij' houdt Rijksadviseur Daan Zandbelt pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken. In onze ogen kan dat door met bereikbaarheid en verstedelijking de keuzevrijheid en nabijheid te vergroten.

‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ is opgesteld voor de MRA, maar is voor andere stedelijke regio’s in Nederland minstens even relevant.