Jaarrapportage 2020: Ruimte in transitie

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en BNA-voorzitter Francesco Veenstra hebben op woensdag 19 februari de eerste ‘Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector’ aangeboden aan de minister van OCW. Deze jaarrapportage bevat zes aanbevelingen hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland. 

De eerste Jaarrapportage is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester samen met Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.