CRA advies de nieuwe ARO

In de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) formuleert de Rijksoverheid haar programma voor het ruimtelijk ontwerp in Nederland en het rijksbeleid dat daarop betrekking heeft, voor een periode van vier jaar. Momenteel wordt door de ministeries van BZK en OCW gewerkt aan een nieuwe Actieagenda, voor de periode 2021-2024. 
Dit advies van het College van Rijksadviseurs doet een voorzet voor de inhoud van het programma, aan de hand van twee kernbegrippen: zorgvuldig  opdrachtgeverschap en de inzet van ontwerpkracht.