Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij

Het College van Rijksadviseurs pleit voor een nieuwe deal tussen boer en de maatschappij. We moeten toe naar een landschapsinclusieve landbouw, waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap en waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn. Dit advies heeft Rijksadviseur Berno Strootman op 9 september 2020 aangeboden aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.