Panorama Lokaal

Dit is de afrondende publicatie met betrekking tot de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal waar zeven woonwijken aan hebben meegedaan. Het biedt handatten om woonwijken aan stadsranden toekomstbestendig te maken.